انتخاب صفحه

نحوه مقایسه نمودار عددی با آزمایشگاهی

آموزش های تکمیلی

نحوه مقایسه نمودار عددی با آزمایشگاهی، شامل 1 قسمت می باشد. بیش از 40 دقیقه آموزش تصویری و آموزش گام به گام به زبان ساده و مدرس این دوره آموزشی مهندس سید مهرزاد حسینی بای می باشد.