انتخاب صفحه

مقاله و جزوات

مقاله و جزوات -> دروس عمومی -> مقطع کارشناسی

دروس عمومی، مقاطع : کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا

نام درس : معادلات دیفرانسیل   نام مدرس : دکتر محمد مهدی پورپاشا

نام گرد آورنده و استاد حل تمرین : مهندس سید مهرزاد حسینی بای   ✔ حجم فایل : 64 مگابایت

نام درس : ریاضیات مهندسی

نام گرد آورنده و استاد حل تمرین : مهندس سید مهرزاد حسینی بای   ✔ حجم فایل : 39 مگابایت