انتخاب صفحه

مقاله و جزوات

مقاله و جزوات -> دروس عمومی -> مقطع کاردانی

دروس عمومی، مقاطع : کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا

نام درس : ریاضی 1   نام مدرس : دکتر محمد مهدی پورپاشا

نام گرد آورنده : مهندس سید مهرزاد حسینی بای   ✔ حجم فایل : 43 مگابایت

نام درس : ریاضی 2   نام مدرس : دکتر محمد مهدی پورپاشا

نام گرد آورنده : مهندس سید مهرزاد حسینی بای   ✔ حجم فایل : 70 مگابایت