انتخاب صفحه

مقاله و جزوات

مقاله و جزوات -> رشته عمران -> مقطع کارشناسی ارشد

رشته عمران، مقاطع : کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا

نام درس : اجزا محدود   نام مدرس : دکتر واثقی 

نام گرد آورنده : مهندس سید مهرزاد حسینی بای   ✔ حجم فایل : 16 مگابایت

نام درس : سد های بتنی   نام مدرس : دکتر نوایی نیا

نام گرد آورنده : مهندس سید مهرزاد حسینی بای   ✔ حجم فایل : 22 مگابایت

نام درس : دینامیک سازه ها   نام مدرس : دکتر واثقی

نام گرد آورنده : مهندس عارف سلیمی   ✔ حجم فایل : 21 مگابایت

نام درس : جزوه حل تمرین تئوری الاستیسیته   نام استاد حل تمرین : مهندس سید مهرزاد حسینی بای

نام گرد آورنده : مهندس سید مهرزاد حسینی بای   ✔ حجم فایل : 83 مگابایت

نام درس : تئوری الاستیسیته   نام مدرس : دکتر اسکندری قادی

نام گرد آورنده : مهندس سید مهرزاد حسینی بای   ✔ حجم فایل : 187 مگابایت

نام درس : فولاد پیشرفته   نام مدرس : دکتر نقی پور

نام گرد آورنده : مهندس عارف سلیمی   ✔ حجم فایل : 16 مگابایت

نام درس : پایداری سازه ها   نام مدرس : دکتر غلامپور

نام گرد آورنده : مهندس عارف سلیمی   ✔ حجم فایل : 34 مگابایت

نام درس : جزوه حل تمرین ریاضیات مهندسی   نام استاد حل تمرین : مهندس سید مهرزاد حسینی بای

نام گرد آورنده : مهندس سید مهرزاد حسینی بای   ✔ حجم فایل : 39 مگابایت

نام درس : تئوری صفحات و پوسته ها  نام مدرس : دکتر نوایی نیا

نام گرد آورنده : مهندس عارف سلیمی   ✔ حجم فایل : 140 مگابایت